www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Oren van Steen

Passie en betrokkenheid bij monumenten zit in de genen van Erfgoed.nu. Om op een grotere schaal waardering te krijgen voor cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken, is er een jaar lang gewerkt aan een boek over 24 monumenten in Nederland. Elk monument wordt vanuit een verrassende onverwachte invalshoek beschreven. Verhalen die een andere kijk bieden op de schoonheid en het belang van ons erfgoed, die bovendien de achtergrond soms op de voorgrond plaatsen. Die ongeziene helden zichtbaar maken, die vooroordelen in perspectief plaatsen en die in de meeste gevallen de brug tussen gisteren en vandaag slaan. Kleine geschiedenissen vaak, die minstens zoveel vertellen als de "grote".

Verhalende cv's die de ziel van bijvoorbeeld kerken, kloosters of oude kazernes blootlegt. Die de omstandigheden schilderen, de gemoedstoestand van bewoners en gebruikers, het politieke klimaat, de rol van het gebouw in de gemeenschap. Kortom, we geven inhoud, voeding en- als je het wat zwaar aanzet - bestaansrecht aan het gebouw. Een tafelboek met prachtige fotografie en onverwachte verhalen.

Lilian Grootswagers vroeg Erik Janssen en Joop Koopmanschap (fotografie) om samen het idee vorm te geven. Donatus verzekeringen is de opdrachtgever die, in het kader van haar 160 jarig bestaan, het geheel mogelijk gemaakt heeft.

Meer weten? Bezoek de speciale website www.160jaardonatus.nl u kunt daar een preview krijgen in de vorm van een "making of", kennismaken met de monumenten en u kunt een bestelling plaatsen. Het boek is 6 september 2012 bij de officiele startbijeenkomst van Open Monumentendag aangeboden aan Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Religieus ErfgoedWijzer Gelderland

Gids tussen regels en mogelijkheden

De inventarisatie BRREG 2009 vormde de aanleiding voor de samenstelling van deze brochure. De brochure beoogt een duurzame toekomst voor religieus erfgoed te bevorderen. Door inzicht te bieden in de problematiek en door draagvlak te verstevigen. Kerkgemeenschappen en overheden moeten elkaar vinden in restauratie-, transformatie- en herbestemmingsprocessen. Proactief en gericht op de duurzame toekomst van het erfgoed.  Herbestemming of groot onderhoud vraagt een solide procesarchitectuur. Correcte informatie en kennisdeling zijn hiervoor essentieel.

De Religieus ErfgoedWijzer Gelderland bevat naast een handreiking voor overheden en eigenaren, een subsidie wijzer en een nuttige adressenlijst, prachtige afbeeldingen van en informatie over de restauratie en herbestemmingsprocessen van de Willibrorduskerk Vierakker, De Oude Calixtus te Groenlo, de Stephanuskerk Nijmegen, de kerk van Hummelo, de Ruinekerk Ammerzoden, de H. Martinuskerk Giesbeek,de  St. Dominicus Tiel, de H. Martinuskerk Baak, de Antonius van Paduakerk Kranenburg, het Klein Seminarie de Weyert/politie academie Apeldoorn, het Klooster Tienakker Wychen, de Broederenkerk Zutphen, de Synagogen Borculo, Dieren en Elburg, de Catharinakapel Harderwijk, de Kapel Boldershof Druten en het Schijndodenhuisje te Velp.

Op 17 december 2010 is het eerste exemplaar aangeboden aan de gedeputeerde voor cultuurhistorie van de provincie Gelderland mw. drs. A.E.H. van der Kolk

Interesse in een exemplaar?  Laat dan een bericht achter op het contactblad op deze website 
Uitgave: November 2010, Erfgoed.nu Lilian Grootswagers in samenwerking met de provincie Gelderland

Bekijk: Religieus ErfgoedWijzer Gelderland


www.erfgoed.nu

Retour Brussel, Erfgoed en Europa


Met veel plezier heeft Erfgoed.nu een bijdrage geleverd aan de publicatie Retour Brussel. Erfgoed en Europa.  De publicatie is op 9 juni, tijdens het Europa Nostra Forum, te Amsterdam gepresenteerd.
Het erfgoed van de afzonderlijke lidstaten maakt Europa tot Europa. Maar over welk Europa hebben we het en wat is de betekenis van erfgoed in de Europese Unie? Hoe werkt de Europese Unie? Waar liggen de kansen? Retour Brussel, Erfgoed en Europa schetst een beeld van de mogelijkheden die "Europees denken"biedt en de thema's die kansen bieden voor het cultureel erfgoed, zoals de informatiemaatschapprij, duurzaamheid, globalisering, toegankelijkheid en mobiliteit. 

Net als in een reisgids wijst Retour Brussel. Erfgoed en Europa de lezer in de bijdragen en de interviews op interessante plekken in de EU voor een erfgoedprofessional en een aantal mogelijke wegen daar naar toe.Erfgoed Nederland, SICA/CCP Nederland en Dutch Monuments Europe willen de mogelijkheden van de Europese Unie, toegesneden op de erfgoedsector,  inzichtelijk maken.

Auteurs:
De publicatie bestaat uit bijdragen van Frans Brouwer, Lilian Grootswagers, Mendeltje van Keulen, Annette Lubbers, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Marietje Schaake, Jan Willem Sieburgh, Marius Snyders, Vladimir Šucha, Sjerp van der Vaart, Roel van de Ven en Siebe Weide.

Samenstelling en redactie: Marjolein Cremer, Yvette Gieles, Taco de Neef, Tijl van Straten, Astrid Weij, (met dank aan Reinier Klok) 

Samenvatting: lees voor meer informatie de samenvatting van de publicatie Retour Brussel. Erfgoed en Europa.

Bestellen

De publicatie is te bestellen in de webwinkel van Erfgoed Nederland


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Behoudwaaier: Toekomst voor Religieus Erfgoed

 
Beknopte handleiding voor behoud van onroerend religieus erfgoed voor kerkeigenaren, kerkbesturen en kerkrentmeesters, voor gemeentebestuurders en ambtenaren, voor alle belanghebbenden en betrokkenen.

 
De behoudwaaier biedt:
- een handreiking voor een te voeren beleid
- een antwoord op de vraag waar kan ik terecht voor hulp en informatie
- inspiratie en stimulans voor het voeren van een pro-actief beleid
- een aantal praktijkvoorbeelden (kerken, kloosters, kapellen en kleine objecten)

* Uitgave: 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed, in samenwerking met Monumentenhuis Brabant

Bekijk de handleiding en de waaier met voorbeelden 


www.erfgoed.nu

DVD Ontmoet het verleden in het heden

Een reis door de historie van de gemeente Loon op Zand, in het bijzonder Kaatsheuvel, gebaseerd op het inzicht dat liefde voor geschiedenis/erfgoed begint met het kennismaken en beleven van de geschiedenis van je directe leefomgeving. 
Visuele ondersteuning van het lesboek "Uit de schaduw van het verleden", educatie voor groep 6 t/m 8 

Aan de hand van oude en nieuwe filmbeelden, ansichten, een ontmoeting met bewoners en hun dialect, voert de tocht door de gemeente en geeft allerlei achtergrondinformatie over plaatsen, personen, historische gebouwen en beroepen die deel uit maken of gemaakt hebben van het dagelijks leven.

Fondsen, subsidiewerving, sponsor benadering.  
Regie en mede montage van de dvd. Begeleiding vormgeving, PR en communicatie
Gehonoreerd door Schatten van Brabant 2007, Provincie Noord Brabant