www.erfgoed.nu

Het goede bewaren

Cultureel en historisch erfgoed maakt een opmerkelijke ontwikkeling door. Een oude verlaten school, een leegstaande kerk, oude fabriekscomplexen, het zijn bekende beelden en tot voor enkele jaren werd er niet veel aandacht aan besteed. Vandaag kijkt men daar anders naar. Het toeristisch, economisch belang is meetbaar en aantoonbaar, het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving speelt ook een rol.  Meer partijen zijn geïnteresseerd in behoud en ontwikkeling. Kortom ons erfgoed staat in een nieuwe belangstelling. Dat is goed nieuws.

Uitgangspunt van erfgoed is toch dat het behouden blijft voor het nageslacht. We kunnen niet alles in een museum tentoonstellen. Wel kunnen we belanghebbende gebouwen en architectonisch interessante bouwwerken opnemen in ons dagelijks leven. In een nieuwe functie, met een nieuwe toepassing en met nieuwe gebruikers, bewoners en bezoekers.
Een zichtbare nalatenschap bewaard voor een duurzame toekomst.


Detailfoto Antoniuskerk Breda. Bron C5 architecten, fotografie Riesjard Schropp


www.erfgoed.nu

Advies voor de toekomst van gisteren

Een goede gids is iemand waar u vertrouwen in stelt. Iemand die u en uw wensen respecteert.
Iemand die u kansen ziet en binnen bereik brengt.  Erfgoed.nu helpt u daar graag bij. In alle facetten. 
Met advies, met onderzoek, met conceptontwikkeling en met bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies.
.


www.erfgoed.nu

Onderzoek op basis van ervaring

Voordat u een gefundeerd oordeel kunt vellen over erfgoed van welke soort dan ook, moet u eerst onderzoek verrichten. 
Of dat nu grootschalig of kleinschalig is. Wanneer u beslissingen of beleid moet formuleren omtrent erfgoed, moet u eerst inventariseren. Elke situatie is uniek en het advies dat daarbij hoort is altijd maatwerk. Erfgoed.nu heeft het grote voordeel dat ze beschikt over een vakkundig en uitgebreid netwerk met veel ervaring. Daardoor zijn onze onderzoeken altijd doelgericht en to-the-point.


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Herbestemming: van verpauperd naar attractief

Het besef dat veel oude gebouwen architectonisch en cultuurhistorisch van belang zijn, leidt tot bijzondere en interessante initiatieven.  Er wordt niet meer uitsluitend gesproken over restauratie, maar steeds vaker over hergebruik, multifunctionele oplossingen en daarmee maakt ons erfgoed de stap van verpauperd naar modern, nuttig, toepasbaar en erg attractief.
Herbestemming is altijd maatwerk en kent vele facetten. Het is een actief proces. Erfgoed.nu inventariseert kansen en hindernissen en kijkt verder dan voor de hand liggende oplossingen.


www.erfgoed.nu

Partnerschap is meesterschap

Erfgoed.nu werkt samen met een netwerk van architecten, bouwkundigen, financieel specialisten en andere deskundigen.
Dat verschaft ons kennis en ervaring die noodzakelijk zijn om uw vragen te beantwoorden. Of dat nu over historisch vastgoed, monumenten, cultuurhistorische evenementen of educatieve projecten gaat. In alle gevallen willen wij u compleet van dienst zijn. Alle invalshoeken gezien hebben. Alle opties verkend hebben. Dat vraagt om goede relaties met betrokkenen en specialisten. Die hebben wij en daar ligt onze kracht.